Kas ir biofīlija?
Kāds ir uz biofīlijas principiem balstīts dizains?Biofīlija: daba kā dzīves kvalitātes psiholoģiskais nosacījums.

Pieaugošais pētījumu skaits pamato dažādu dabas elementu pozitīvo ietekmi uz cilvēku. Mēs mīlam dabas pasauli ne tikai tāpēc, ka tas izskatās jauki, vai emocionāli saviļņojoši, bet mums tas ir ģenētiski kodēts, un šajā sakarā ir svarīgi, lai tiktu saglabāta šī saikne.

Vārds, kādā nosaukta zinātne par instinktīvo saikni starp cilvēkiem un dabu, ir biofīlija (biophilia), kas tieši tiek tulkots kā "mīlestība pret dzīvi vai dzīves sistēmām", un tās koncepts aizvien vairāk ietekmē daudzus arhitektūras projektus.


Biofīliska dizaina seši principi


Dr. Stephen Kellert savā radošajā grāmatā Biophilic Design: The Theory, Science and Practice of Bringing Buildings to Life definē biofīlisku dizainu kā "ēku un ainavu dizainu, kas veicina cilvēka fizisko un garīgo labklājību, rūpējoties par pozitīvām saiknēm starp cilvēkiem un dabu". Pamatojoties uz to, Kellert un citi praktiķi ir noteikuši 6 biofīliska dizaina principus, lai palīdzētu dizaineriem veiksmīgi īstenot "biofīlijas efektu".

Biofīlisks dizains iekļauj dabas elementus cilvēka radītā vidē, lai palīdzētu cilvēkiem gan labāk justies, gan veikt savu darbu. Tās nav tikai darbavietas, kuras apgaismotas ar dabisko gaismu, un biroja augi uz galdiem.Biofīliskam dizainam ir šādi seši principi:

1. Dabas iezīmju un dabiskajai
pasaulei raksturīgu lietu ienešana biroju telpās, piemēram, krāsas, ūdens, gaiss, saules gaisma, augi, dzīvnieki un dabiski materiāli.

2. Dabiskas formas, piemēram, arkas
un kupoli, nevis taisnas līnijas un leņķi.

3. Sajūtu pieredzes paplašināšana, izmantojot dabiskus paraugus un procesus.

4. Zināšanas par to, kā cilvēki reaģē
uz gaismu un telpu (siltu, aukstu, precīzu, izkliedētu, filtrētu, iekšienē vai ārpusē).

5. No atrašanās vietas atkarīgas attiecības un nodrošinājums tam, lai vietas nozīmīgums būtu saistīts ar tās nozīmi, neatkarīgi no tā, vai ņem vērā vēsturisko, kulturālo, ģeogrāfisko, garīgo vai ekoloģisko aspektu.6. Cilvēku-dabas attiecības, kas parāda, kā mēs esam mainījušies mūsu sarežģīto attiecību ar dabu dēļ un, ka mēs spēcīgi iespaidojamies no vēsturē notiekošā.

Kādēļ šāds dizains ir nozīmīgs?

Aizvien vairāk tiek saprasts, ka cilvēki, kuri jūtas ērtāk, ir produktīvāki. Ir liels daudzums kvantitatīvo datu (Terrapin Bright Green pētījums), kas apstiprina galvenos biofīlijas hipotēzes punktus, parādot, ka lielāks kontakts ar tādiem dabas elementiem kā saules gaismu, āra gaisu un dzīviem augiem ir saistīts ar pieaugošu produktivitāti darbiniekiem, studentu mācību līmeņa uzlabošanos un stresa samazināšanos, ātrāku slimnieku atlabšanu un mazāku pretsāpju zāļu izmantojumu pacientu vidū. Turklāt daudzas biofīlijas stratēģijas arī samazina enerģijas izmantojumu: vairāk dabiskas gaismas nozīmē, ka nepieciešams mazāk enerģijas, lai nodrošinātu mākslīgo apgaismojumu.

Lai gan šīs stratēģijas izklausās vienkāršas, ir pamanīts, ka to nav daudzos mūsdienu projektos: it sevišķi slimnīcas ir aizvien vairāk atteikušās no dabas elementiem. Mūsdienu slimnīca ir medicīnas zinātnes uzvaras pār dabu triumfs, un tādējādi ir izveidota, lai izārstētu, nevis dziedinātu. Slimnīca ir kļuvusi par automātu, kas radīts, lai ierobežotu slimības, bet tikai daži ņem vērā cilvēka veselības fundamentālos aspektus. Biofīliskajam dizainam ir potenciāls atkārtoti nodrošināt, lai slimnīcu tipoloģija būtu efektīvāka gan medicīniski, gan videi labvēlīgi.

Psihologi un autori Ornstein un Sobel uzskata: "Mūsu prātu piepildīšana ar dabisku vizuālu simulāciju palīdz atlabt no operācijām, palielina izturību pret sāpēm, ļauj tikt galā ar stresu un uzlabot labsajūtu."


Interface, biofīlisks dizains un ilgspējība.

Kompānija Interface tic, ka biofīlisks dizains var kļūt par pagrieziena punktu mūsu cilvēces attīstībā, redzot to kā iespēju atkārtoti saistīties ar dzīvei svarīgajām ekosistēmām, kā arī radīt ciešākas attiecības ar dabas pasauli, kas aizvien vairāk tiek urbanizēta un virtualizēta.

Interface ir izveidojis sociālu mājaslapu un digitālu kampaņu - Interface Reconnect (www.interfacereconnect.com) ar mērķi veicināt interesi, domāšanu un sarunas par tādu dizainu veidošanu, kas saistīta ar pieķeršanos dabai, sauktu arī par biofīliskajiem dizainiem.

Interface Rocennect ir veidots tādēļ, lai radītu dialogus un idejas, kā arī piesaistītu starptautisku uzmanību biofīliskam dizainam darbā, atpūtā un dzīvē – gan ēkās iekšpusē, gan ārpusē: pilsētvidē. Piemēram, biofīliska dizaina piemērus var redzēt Ņujorkas plaši pazīstamajā High Line parkā, kas izveidots uz paceltām vēsturiska kravas vilciena sliedēm; Sidnejas aizvien populārākajos kopējos dārzos; kā arī ekoloģiskajā pieejā ēku dizainam, kas tika demonstrēts Singapūras Solaris projektā.<< atpakaļ