67 21 87 44

Lūdzu aizpildiet zemāk esošo veidlapu un mēs ar jums sazināsimies 1 darba dienas laikā.

Lūdzu ievadiet pareiza formāta epasta adresi.
Lūdzu ievadiet ziņojumu.
Jūsu ievadītie dati tiek saglabāti un nosūtīti kā e-pasta vēstule un apstrādāti saskaņā ar Privātuma politiku

Interface izmešu samazināšanas programmas

Interface savā komunikācijā daudz lieto oglekļa negatīva produkta vai oglekļa neitrāla produkta jēdzienu. Šajā rakstā interesentiem pastāstīsim, kāpēc tas tiek darīts un ko šie jēdzieni nozīmē.

Izvēloties Interface grīdu, jūs esat ceļā uz ilgtspējīgāku vidi, jo samaziniet savas telpas oglekļa dioksīda ietekmi uz planētas veselību. 1994. gadā Interface dibinātājs Rejs Andersons paziņoja, ka Interface ir apņēmies kļūt par pasaulē pirmo uzņēmumu, kas nodrošina vides ilgtspējību un atjaunošanos. Šodienas Interface misija ir pieveikt lielāko izaicinājumu, ar ko saskaras cilvēce, un pagriezt atpakaļ globālās sasilšanas pulksteni. Šodien nepietiek vairs ar vides kaitējuma ierobežošanu vien, jādomā arī, kā to pavērst atpakaļvirzienā.

Vairāk par programmu Interface climate take back: www.interface.com/EU/en-GB/sustainability/climate-take-back-en_GB

Ko nozīmē “ogleklis” Interface saziņā.

Termins “ogleklis” tiek lietots kā saīsināta atsauce uz visām siltumnīcefekta gāzēm (SEG) jeb oglekļa dioksīda (CO2) ekvivalentu. Ogleklis pārstāv globālās sasilšanas potenciālu (GSP), ko mēra oglekļa dioksīda (CO2) ekvivalentos, jo CO2 nav vienīgā siltumnīcefekta gāze, kas veicina klimata pārmaiņas pasaulē.

Kas ir Embodied Carbon (radīšanā ietvertais ogleklis) un Operational Carbon (izmantošanas ogleklis) un kā tie tiek mērīti?

Produktu oglekļa ietekme tiek nodalīta divās pakāpēs – radīšanas ogleklis un izmantošanas ogleklis.  Embodied Carbon ir oglekļa ietekme uz vidi izstrādājuma izgatavošanas procesā no tā izejmateriālu ieguves vai augšanas un savākšanas līdz produkta saražošanai, iepakošanai un rūpnīcas vārtiem pirms transportēšanas. Šo produkta ceļu mēdz apzīmēt ar Cradle to Gate – no šūpuļa līdz vārtiem. Operational Carbon ir oglekļa ietekme visos procesos pēc tam, kad produkts atstāj Interface, ieskaitot piegādi, izmantošanu klienta telpās un utilizāciju. Aprites cikla novērtējuma (LCA) terminoloģijā šie termini attiecīgi korelē ar Cradle to Gate un Gate to Grave - no vārtiem līdz dzīves beigām. Ņemiet vērā, ka aprites cikla novērtējuma jomā Operational Carbon saturs parasti attiecas tikai uz tām oglekļa emisijām, kas rodas produkta lietošanas laikā un kas neietver apglabāšanu dzīves cikla beigās. Vienkāršības labad Interface ir paplašinājis šī jēdziena nozīmi, iekļaujot visu pēc tam, kad produkts ir atstājis rūpnīcu.

Oglekļa negatīvie produkti.

Daži no Interface produktiem cradle-to-gate fāzē ir oglekļa negatīvi. Jēdziens – oglekļa negatīvs - nozīmē, ka oglekļa emisijas ir neto negatīvas. Neto negatīvs nozīmē, ka izstrādājuma radīšanas laikā atmosfēra tiek atbrīvota no lielāka daudzuma siltumnīcefekta gāzu, nekā tiek izmests atmosfērā. Siltumnīcefekta gāzes tiek aprēķinātas dzīves cikla novērtējuma metodē (LCA) pēc pilnīgi visu ražošanas stadiju un sastāvdaļu mērījumu novērtējuma, ietverot: izejvielu ieguvi, piemēram - degvielas ieguvi un minerālvielu rakšanu; izejvielu pārstrādi ķīmiskos elementos; materiālu piegādi uz ražotni; elektrības ģenerēšanu; emisijas saistībā ar produkta un iepakojuma izgatavošanu, ražošanas atkritumiem un to iznīcināšanu. Visu elementu siltumnīcas gāzu mērījumi tiek pārvērsti CO2 ekvivalentos un summēti kopā kā radīšanas oglekļa ietekme neto. Ja siltumnīcas efekta gāze no vides tiek izņemta vairāk, nekā kaitīgi izmeši nonāk dabā, kopējais CO2 ir negatīvs.

Šādi pilnībā oglekļa negatīvi ir vairāki produkti ar jauno CQuest™BioX paklāja pamatni. 

Carbon Neutral Floors™ programma produkta pilnas dzīves ciklam

Visi Interface grīdas segumi ir oglekļa neitrāli pilnam aprites cikla novērtējumam. Pilna aprites cikla novērtējumam (LCA ), Interface apvieno Embodated Carbon un Operational Carbon. Pat tad, ja dažiem produktiem radīšanas oglekļa saturs ir negatīvs, kopējais aprites cikls joprojām ir ar oglekļa ietekmi uz vidi, piemēram, paklāja tīrīšanas procesā. Lai kompensētu atlikušo oglekļa emisiju un padarītu Interface grīdas oglekļa neitrālas visā to dzīves ciklā, Interface iegādājas pārbaudītus oglekļa izmešu reducēšanas pakalpojumus, kompensējot citu uzņēmumu emisijas efektīvu samazināšanu. Līdz ar to oglekļa negatīvie produkti, ir oglekļa negatīvi to ražošanas ciklā no šūpuļa līdz vārtiem, bet produkta dzīves cikla oglekļa ietekme tiek kompensēta Carbon Neutral Floors™ programmas ietvaros, saglabājot visu produkta dzīves ciklu oglekļa neitrālu.

Vairāk par Carbon Neutral Floors™ šeit: www.interface.com/EU/en-GB/sustainability/carbon-neutral-floors-en_GB

Plašāka informācija par oglekļa dioksīdu, par būvju ietekmi šo emisiju radīšanā un iespējām to samazināt lasiet Interface izdevumā Designing with Carbon in mind.

 

Vēlaties zināt vairāk pa Interface paklājflīžu kolekcijām - skatieties mūsu grīdu kolekciju sadāļā paklāji. Ja nepieciešamas pakājflīzes steidzamiem projektiem, mums ir plašs piedāvājums, ko varat dabūt jau nākamajā dienā - skatieties paklājflīzes mūsu e-veikalā.

 

INTERESĒ PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PA ŠO TĒMU? JAUTĀ ŠEIT!
Lūdzu ievadiet pareiza formāta epasta adresi.
Lūdzu ievadiet ziņojumu.
Jūsu ievadītie dati tiek saglabāti un nosūtīti kā e-pasta vēstule un apstrādāti saskaņā ar Privātuma politiku
FORMA