LATVIJAS BANKA

Produkts: vilnas paklāja celiņš Axminster tehnikā

Ražotājs: Brintons

Arhitekte: Liesma Markova, Arhitektoniskās izpētes grupa

Izpildes gads: 2012